Privatumo politika

Privatumo politika

Naudodamiesi www.ketoresult.lt Svetainės paslaugomis, Jūs patikite Svetainei savo informaciją. Ši privatumo politika parengta siekiant Jums padėti suprasti, kokią informaciją ir kodėl Portale renkame, kaip ją naudojame.

Jūsų pateikta informacija naudojama siekiant suteikti Jums kokybiškas paslaugas. Deja, bet be Jūsų duomenų negalime Jums suteikti Portale prieinamų paslaugų.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

 1. Portalas naudoja Jūsų informaciją įvairiais būdais. Nuo informacijos tipo priklauso, ką su ja Portalas darys.
 2. Informaciją, kurią Portalas apibendrina, vėliau naudoja paslaugoms teikti, apsaugoti ir pagerinti, taip pat naujoms paslaugoms kurti ir Portalo lankytojams apsaugoti.
 3. Portalas apdoroja asmens duomenis savo serveriuose, kurie yra Europos Sąjungoje.
 4. Jūs neprivalote Portalui pateikti jokios asmeninės informacijos, tačiau, jeigu jos nepateiksite, gali būti, kad negalėsite atlikti pirkimo, gauti paslaugos ir ja naudotis.
 5. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis pagal šios Privatumo politikos sąlygas, jeigu to reikia įgyvendinant reikalavimus arba užtikrinant apsaugą reikalavimų atveju nepriklausomai nuo to, ar ieškiniai pateikiami teisme, ar jie yra administracinio pobūdžio, ar tai yra atliekama pagal kitą neteisminę procedūrą. Dėl to Portalas apdoroja Jūsų asmens duomenis pagal teisėtą interesą ir, siekdamas apsaugoti bei garantuoti Portalo, Jūsų ir kitų asmenų teises. Šiame punkte minėtais atvejais Jūsų duomenys gali būti apdoroti ilgesnį periodą nei Privatumo politikos nurodytas periodas.
 6. Be Privatumo politikoje minėtų atvejų, pagal kuriuos Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis, kaip tai nurodyta anksčiau, Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis ir tokiais atvejais, kai to reikia siekiant įvykdyti Portalo teisinius įsipareigojimus arba apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus ar kito privataus asmens gyvybinius interesus.
 7. Sutartyje Jūsų nurodytas el. pašto adresas bus įtrauktas į duomenų bazę ir į jį galės būtu siunčiami pranešimai ir (arba) priminimai.

Skaidrumas, pasirinkimas ir duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Portalo tikslas yra aiškiai nurodyti, kokią informaciją Portalas apdoroja, kad Jūs galėtumėte pagrįstai pasirinkti, ar leisti naudoti apdorotą informaciją.
 2. Vartotojas savo naršyklėje gali blokuoti visus slapukus, taip pat su Portalo paslaugomis susijusius slapukus. Tačiau svarbu atsižvelgti, kad kelios Portalo paslaugos gali veikti netinkamai, jeigu slapukų naudojimas bus sustabdytas.
 3. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų duomenis su trečiaisiais asmenimis tokiais atvejais:
 1. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis profesionaliems konsultantams, siekdamas valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas bei įgyvendinti ar užtikrinti gynybą reikalavimų atveju.
 2. Finansinius sandorius, kurie susiję su paslaugų / prekių pirkimu Portale, gali apdoroti Portalo mokėjimų paslaugų teikėjai. Portalas bendrąją informaciją apie sandorius suteikia tik Portalo mokėjimo paslaugų teikėjams. Informacijos pateikia tik tiek, kiek to reikia Jūsų mokėjimams atlikti, sugrąžinti arba dirbti su skundais.
 3. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, siekdamas suteikti ypatingas paslaugas. Pavyzdžiui, pristatymo įmonėms, serverių ir jų palaikymo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Dirbdamas su subrangovais, Portalas imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad Portalo duomenų naudotojai garantuotų asmens duomenų konfidencialumą.
 4. Be to, Portalas turi teisę atskleisti Jūsų duomenis vykdydamas Portalo teisinius įsipareigojimus ir, jeigu reikia, apsaugoti Jūsų arba kitų asmenų gyvybinius interesus.
 5. Šioje Privatumo politikoje minėtieji tretieji asmenys gali būti registruoti ir už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės zonos ribų. Jeigu Portalas nusiųs Jūsų asmens duomenis šiems asmenims, Portalas imsis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas.

Jūsų teisės

 1. Jūs turite šias su Jūsų asmenine informacija susijusias teises:
 1. teisę patekti prie Portalo turimos Jūsų asmeninės informacijos;
 2. teisę reikalauti, kad Portalo turima netiksli Jūsų asmeninė informacija būtų ištaisyta;
 3. teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis;
 4. teisę apriboti duomenų apdorojimą;
 5. teisę nesutikti, kad duomenys būtų apdoroti;
 6. teisę perkelti duomenis;
 7. teisę pateikti skundą kontroliuojančiai įstaigai;
 8. teisę atšaukti sutikimą.

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba Jums kilo klausimų, susisiekite el. paštu info@ketoresult.lt.

 1. Jūs turite teisę pataisyti visus savo netikslius duomenis ir, atsižvelgiant į apdorojimo tikslus, papildyti bet kokius duomenis, kurie nėra pakankamai išsamūs.
 2. Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, jeigu:
  1. asmens duomenys nebereikalingi tam veiksmui atlikti, dėl kurio jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti;
  2. Jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo apdoroti duomenis;
  3. Jūs nesutinkate su apdorojimu pagal tam tikras duomenų apsaugos taisykles;
  4. apdorojimas atliekamas rinkodaros tikslais;
  5. asmens duomenys apdorojami neteisėtai.
 3. Deja, Jūsų asmens duomenys nebus ištrinti iš Portalo duomenų bazės, jeigu gavęs Jūsų prašymą Portalas nustatys, kad:
  1. Jūsų asmens duomenų reikia norint pasiekti tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti arba apdoroti;
  2. Jūs neatšaukėte savo sutikimo apdoroti Jūsų asmens duomenis;
  3. Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdoroti, bet toks apdorojimas yra reikalingas pagal Portalo teisėtus interesus;
  4. apdoroti Jūsų asmens duomenis Portalą įpareigoja Europos Sąjungos ir šalies teisės aktai.
  5. Portalas turi apdoroti Jūsų duomenis dėl teisinių reikalavimų taikymo, vykdymo arba gynimo.
 4. Atvejai, kai Jūs neturite teisės apriboti savo asmens duomenų naudojimo:
  1. Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
  2. duomenų apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui;
  3. Portalo asmens duomenys apdorojant nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia norint kelti, įgyvendinti arba apsaugoti savo teisėtus ieškinius;
  4. Jūs prieštaraujate dėl apdorojimo pagal viešąjį arba teisėtą interesą, kol šis prieštaravimas nėra patvirtintas.
 5. Jeigu apdorojimas yra apribotas dėl anksčiau minėtų priežasčių, Portalas turi teisę ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Tačiau Portalas juos apdoros tik:
  1. Jums sutikus;
  2. siekdamas kelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus;
  3. siekdamas apsaugoti kito privataus asmens arba juridinio asmens teises;
  4. siekdamas visuomenei svarbių tikslų.
 6. Prašymą ištrinti savo asmens duomenis galite pateikti šiais būdais:
  1. asmeninėje Portalo paskyroje informuoti mitybos specialistą;
  2. atsiųsti prašymą el. paštu info@ketoresult.lt.
 7. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu dėl specifinės situacijos, į kurią patekote. Tačiau tai įmanoma tik tokia apimtimi, kad Portalas galėtų duomenis apdoroti dėl visuomenės interesų arba užtikrindamas Portalo ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Jeigu Jūs nesutiksite su tokiu apdorojimu, Portalas nutrauks asmeninės informacijos apdorojimą, jeigu negalės nurodyti teisėtos priežasties, kodėl Portalas turi ir toliau apdoroti duomenis. Ta priežastis turėtų būtų svarbesnė už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, jeigu duomenis apdoroti reikia siekiant iškelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus.
 8. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu mokslinių, istorinių tyrimų arba statistikos tikslais. Jeigu Jūs nesutinkate su tokiu apdorojimu, mes nebeapdorosime asmeninės informacijos, jeigu tik to nereikės siekiant apsaugoti visuomenės interesus.

Informacija apie rinkodaros pareiškimus

 1. Jeigu Jūs sutikote, Portalas siųs Jums rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba sms žinute, siekdamas suteikti aktualią informaciją apie Portale teikiamas paslaugas arba Portalo partnerių teikiamas paslaugas.
 2. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti Portalo rinkodaros pranešimų.
 3. Tai galite padaryti tokiu būdu:
 1. paspaudę ant nuorodos „Norėdami atsisakyti laiškų, paspauskite čia“ bet kuriame elektroniniame laiške;
 2. susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu info@ketoresult.lt.

4. Jeigu Jūs atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, Portalas atnaujins Jūsų profilį, kad daugiau Jūs tokių pranešimų negautumėte.

5. Atkreipkite dėmesį, kad Portalas susijęs su plačiu tarpusavyje susijusių paslaugų tinklu, todėl gali prireikti kelių dienų, kol informacija bus atnaujinta visose mūsų sistemose. Dėl šios priežasties gali būti, kad, kol mes apdorosime Jūsų prašymą, kurį laiką gausite iš mūsų pranešimus.

Slapukų naudojimas

 1. Kaip ir kitose svetainėse, Portale naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli duomenų failai, leidžiantys Portalui užtikrinti Jums greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą. Kai Jūs lankotės arba bendraujate Portale, paslaugų skiltyse, aplikacijose, priemonėse arba pokalbių svetainėse, Portalas arba Portalo įgalioti paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus, siekdami užtikrinti Jums geresnį, greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą, taip pat reklamos tikslais.
 2. Slapukuose gali būti informacijos, identifikuojančios vartotoją, tačiau mūsų turima Jūsų asmeninė informacija gali būti susieta su informacija, gauta arba saugoma slapukuose.
 3. Portalas naudoja slapukus:
  1. sesijoms valdyti ir vartotojams identifikuoti;
  2. internetinės svetainės funkcionalumui užtikrinti;
  3. statistikai apie svetainės lankytojų srautus (lankytojų skaičių, svetainėje praleistą laiką) generuoti;
  4. Portalo veiklos efektyvumui pagerinti;
  5. Jūsų įpročiams nustatyti.
 4. Kadangi Portalas naudoja slapukus Jūsų įpročiams sekti, Portalas informuoja apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo naudoti slapukus pagal įstatymo reikalavimus.
 5. Jūs galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Jūs galite nustatyti, kad naršyklė neleistų slapukų išsaugoti, bet tokį pasirinkimą reikia pažymėti kiekvieną kartą apsilankant Portale.
 6. Portalas negali garantuoti, kad atsisakius slapukų visos paslaugos Portale veiks be klaidų.
  1. Tikslinius (komercinius) slapukus Portalas naudoja norėdamas Jūsų naršymo patirtį ir rodomą turinį padaryti individualesnius, taip pat parengti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Su tiksliniais slapukais analizuojama Jūsų naršymo istorija ir šie duomenys naudojami pateikiant Jums komercinius pasiūlymus.
  2. Portalas atidžiai patikrino ir atrinko partnerių, kurie naudoja papildomus slapukus, sąrašą. Šiais slapukais nėra galimybės pasiekti Jūsų asmeninių duomenų, negalima Jūsų susieti su konkrečiu asmeniu, tačiau galima užtikrinti puikią paslaugų kokybę.

Pakeitimai Privatumo politikoje

Jeigu Portalas atliks reikšmingų pakeitimų šioje Privatumo politikoje, Jus informuos Portale arba kitu būdu, pavyzdžiui, nusiųsdamas el. laišką, kad Jūs galėtumėte susipažinti su pakeitimais prieš toliau pradėdamas naudoti mūsų svetainę.

  Krepšelis